„Засади и сачувај“: општина Кула богатија за готово пет хиљада нових садница

Одржане акције порибљавања и пошумљавања у Црвенки и Кули
8. децембар 2023.
Садња белог јасена
15. децембар 2023.